එජාප ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකට සූදානමක්!

එජාප ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකට සූදානමක්!

15 December 2019 07:13 pm

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වත්මන් නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අවධානය යොමු වී ඇති බව වාර්තා වෙයි. 

ඒ අනුව පක්ෂයේ නායකයාට හිමි බලතල, කාර්ය පටිපාටිය, ධූර කාලය සංශෝධනය කිරීම සඳහා අවධානය යොමු වී ඇති බව සඳහන්. 

අදාළ සංශෝධන සමබන්ධයෙන් තමන්ට දැනුම් දෙන ලෙස සිය පක්ෂයේ නීති අංශයට රනිල් වික්රම්සිනහ මහතා දැනුම් දී ඇති බවයි කියවුණේ. 

පවත්නා ව්‍යවස්ථාවට අනුව නායකයා තොර ගනු ලබන්නේ වසර 06ක් සඳහා වන අතර නායකයා පත්කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහු හෝ ඇය ඉල්ලා අස් වීමකින් තොරව ඉවත් කිරීමට පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවෙන් ප්‍රතිපාදන සපයා නැත. 

මෙම තත්ත්වයන් සියල්ල පිළිබඳ සලකා බලා කාලයට අනුරූප වන පරිදි පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට පක්ෂන් නායකත්වය තීරණය කර ති අතර ඊට ජ්‍යෙෂ්ඨයින්ගේ අනුමැතියද හිමිව ඇති බව වාර්තා විය. 

මේ වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් වන අර්බුදය මතුව තිබෙන අතර රනිල් - සජිත් අතර දෝලනය වෙමින් තිබෙන මෙම ගැටළුව කඩිනමින් විසඳා ගතන්යුතු බව පක්ෂයේ සාමාජිකයින්ගේ  හා පාක්ෂිකයින්ගේ අදහසයි. 

කෙසේවෙතත් මෙම මතවාදී ගැටළු නිරාකරණය කරගැනීම සඳහා කමිටුවක්ද පත්කර තිබෙන අතර සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නායකත්වයට පත්කරන ලෙස ඔහුට හිතවත් කාන්දයම දැඩි බලපෑමක් කරමින් සිටියි.