ඉදිරි දින කිහිපයේත් දිවයින පුරා තද වැසි!

ඉදිරි දින කිහිපයේත් දිවයින පුරා තද වැසි!

1 December 2019 05:41 pm

මේ වන විට දිවයින පුරා පවතින වැසි තත්ත්වය ඉදිරි දින කිහිපයේදී තවදුරටත් බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

උතුරු, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි අතර සෙසු ප්‍රදේශවල ප.ව.1.00 න් පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බවත් එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. 

යාපනය, මුලතිව්, කිලිනොච්චි, ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව, අම්පාර සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථානවලට මි.මී.100-150 පමණ තද වර්ෂාපතනයන් බලාපොරොත්තු විය හැකි බව සඳහන්. 

සෙසු ප්‍රදේශවල ඇතැම් ස්ථාන වලට (විශේෂයෙන්ම රත්නපුර, කෑගල්ල, මහනුවර, නුවරඑළිය, මාතලේ, කළුතර,ගාල්ල, මාතරසහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල) මි.මී. 100 ක පමණ තරමක් තද වර්ෂාපතනයක්ද ඇති විය හැක.

බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල උදෑසන කාලයේදී ඇතැම් ස්ථානවල මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බව ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.