ඇමරිකා - ජපන් තානාපතිවරු නව ජනපති හමුවෙයි

ඇමරිකා - ජපන් තානාපතිවරු නව ජනපති හමුවෙයි

22 November 2019 08:47 pm

මෙරට ඇමරිකානු සහ ජපාන තානාපතිවරුන් අද (22) දිනයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වී තිබේ.

ඒ අනුව ඇමරිකානු තානාපතිනි ඇලයිනා ටෙප්ලිට්ස් මහත්මිය ඇතුළු තානාපති නිළධාරීන් පිරිසක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වී තිබේ.

ජපාන තානාපති සුගියාමා අකිරා මහතා ඇතුළු පිරිසක්ද අද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ජනාධිපතිවරයා හමු වී සුහද පිලිසඳරක නිරත වී තිබේ.

ඊයේ දිනයේදී චීන තානාපතිවරයා ද ජනාධිපතිවරයා හමු විය.