සුදුස්සන්ට අමාත්‍යංශවල තනතුරු දෙන්න, චෝදනාවලට ලක්වෙන්න එපා - ජනාධිපතිගෙන් දැනමුතුකම්

සුදුස්සන්ට අමාත්‍යංශවල තනතුරු දෙන්න, චෝදනාවලට ලක්වෙන්න එපා - ජනාධිපතිගෙන් දැනමුතුකම්

22 November 2019 06:08 pm

ඒ ඒ අමාත්‍යංශවලට අයත් රාජ්‍ය ආයතනවල ප්‍රධානීන් සහ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල පත් කිරීමේදී ඒ සඳහා සුදුස්සන් පමණක් තෝරා ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයා අද (22) පත් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට පවසා තිබෙනවා. ආයතන කාර්යක්ෂම තත්වයෙන් පවත්වා ගැනීම සඳහා එය ඉතා වැදගත් බවයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ.

ඒ අනුව ආයතන ප්‍රධානීන් තෝරා ගැනීම සඳහා තේරීම් මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට නියමිත අතර සුදුසකම් සහිත පුද්ගලයන් ඒ සඳහා යෝජනා කිරීමට අමාත්‍යවරුන්ට හැකියාව ලැබෙන බවයි ජනාධිපතිවරයා පවසන්නේ.

මහ මැතිවරණයක් සඳහා ජනවරමක් ලැබී ඇති හෙයින් ලෙබන පළමු අවස්ථාවේදීම මහ මැතිවරණය පවත්වන බවත්, ඒ වනතෙක් අන්ර්කාලීන පිහිටවූ ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මණ්ඩලය 15 කට සීමා කිරීමට තීරණය කළ බවත් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. වත්මන් දේශපාලන සංස්කෘතිය පිළිබඳව ජනතාවට විශාල අප්‍රසාදයක් ඇති වී තිබෙන බව පෙන්වා දෙන ජනාධිපතිවරයා ඇමතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ එම සංස්කෘතිය වෙනස් කර ජනතාව බලාපොරොත්තු වන යුගයක් සඳහා සූදානම් වින ලෙසයි.

චෝදනාවලට ලක් නොවන සේ කටයුතු කරන්නැයිද ජනාධිපතිවරයා ඇමතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලා තිබේ.