පොහොට්ටුව ජය සමරයි

පොහොට්ටුව ජය සමරයි

18 November 2019 11:29 am

පසුගිය 16වෙනි දින පැවති ජනාධිපතිවරණයෙන් 7වන විධායක ජනපති ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජයගැනීමත් සමග පාක්ෂිකයින් එම ජය සැමරුහ. දිවයින පුරා අද දිනයේත් සාමකාමී ලෙස ඔවුන් ජය සමරමින් සිටියි. 
අද දින ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනපති ධුරයේ දිවුරුම් දීම සිදු කිරීමට නියමිතය.
(බත්තරමුල්ල හා තලවතුගොඩ අවට ජය සැමරුම් )