දිවුරුම් දීමේ උත්සවයෙන් පසු ගෝඨා - රනිල් - මහින්ද විශේෂ සාකච්ඡාවක්.

දිවුරුම් දීමේ උත්සවයෙන් පසු ගෝඨා - රනිල් - මහින්ද විශේෂ සාකච්ඡාවක්.

18 November 2019 09:15 am

අද (18) පෙරවරුවේ අනුරාධපුර රුවන්වැලි සෑය ඉදිරිපිට පැවැත්වීමට නියමිත නව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ දිවුරුම් දීමේ උත්සවය සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ද සහභාගී වීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. 

දිවුරුම් දීමේ උත්සවයෙන් පසු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ නව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ යන මහත්වරුන් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට ද නියමිත බවයි ආරංචිමාර්ග සඳහන් කළේ.