ජයග්‍රාහකයා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම සූදානම් !

ජයග්‍රාහකයා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම සූදානම් !

17 November 2019 03:17 pm

2019 ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රාහී අපේක්ෂකයා හෙවත් ඉදිරි වසර 05 ක කාලය තුළ රටේ නායකයා බවට පත්කර ගැනීම සඳහා බහුතර ඡන්දදායකයා විසින් තෝරා පත්කර ගෙන ඇති අපේක්ෂකයා නිළ වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම තව සුළු මොහොතකින් සිදු කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම සූදානම්ව සිටී.

මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයන් විසින් ජයග්‍රාහකයා ප්‍රකාශයට පත් කරන රැස්වීම මේ වනවිට ආරම්භ වී ඇති අතර ඒ සඳහා නිළ නොවන ලෙස ජයහණය අත්පත් කරගෙන සිටින ‍‍ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු සියලු අපෙක්ෂකයන් සහභාගි වී සිටී.

එහිදී සභාව ඇමතූ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කළේ නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සඳහා සහයෝගය දැක්වූ අපේක්ෂකයන්, දේශපාලන පක්ෂ නායකයන්, ක්‍රියාකාරීන්, මැතිවරණ කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වූ රාජ්‍ය නිළධාරීන්, ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් ඇතුළු සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වන බවයි.