චන්දික හතුරුසිංහ විමර්ශන මග හරී ! ආවත් නැතත් විමර්ශන දිගටම !

චන්දික හතුරුසිංහ විමර්ශන මග හරී ! ආවත් නැතත් විමර්ශන දිගටම !

9 November 2019 10:21 am

තාවකාලිකව සේවයෙන් ඉවත් කර සිටි ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ මහතා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මගින් පැවැත්වෙන විමර්ශනය පසුගිය 07 වැනිදා ආරම්භ කෙරිණි. කෙසේ වෙතත් ඒ සඳහාා හතුරුසිංහ මහතා සහභාගි වී නොමැති බවයි වාර්තා වන්නේ.

විමර්ශනයට පෙර හතුරුසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන විධායක නිළධාරීවරයා වෙත ලිඛිතව දන්වා ඇත්තේ තමන්ට එම විමර්ශනය සඳහා සහභාගිවීමට හැකියාවක් නොමැති බවයි.

හතුරුසිංහ මහතා නොපැමිණියද අදාල විමර්ශනය පවත්වා ඇති අතර ක්‍රිකට් ආයතනය පවසන්නේ ඔහු විමර්ශනය කටයුතු සඳහා සහභාගි නොවූවද විමර්ශනය ඒ අයුරින්ම සිදු කරන බවයි.

දිගින් දිගටම ජාතික කණ්ඩායම ලබන පරාජය හමුවේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ මහතාගේ සේවය අත්හිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු කළේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මතයි. මෙතෙක් ඒ වෙනුවට වෙනත් පුහුණුකරුවෙකු පත්කර නොමැති අතර රුමේෂ් රත්නායක මහතා වැඩබලන ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස පත්කර සිටී.

UN