රාජ්‍ය බලය සහ මහජන දේපල අයුතු ලෙස භාවිතය දිගින් දිගටම සිදුවෙනවා - පැෆ්රල්

රාජ්‍ය බලය සහ මහජන දේපල අයුතු ලෙස භාවිතය දිගින් දිගටම සිදුවෙනවා - පැෆ්රල්

21 October 2019 07:45 pm

මෙවර ජනාධිපතිවරණයට අදාලව මෙතෙක් ලැබී ඇති පැමිණිලිවලින් බහුතරයක් රාජ්‍ය බලය සහ මහජන දේපළ අයුතු පරිහරණය සහ අපේක්ෂක ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් භාවිතා කිරීමට අදාලව බව මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන පවසයි. 1981 අංක 15 දරන ජනාධිපතිවරණ පනතේ හා ඊට අනුෂංගිකව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදන උල්ලංඝනය කරමින් බොහෝ අපේක්ෂකයන් කටයුතු කරන බවයි නිරීක්ෂණ සංවිධාන පෙන්වා දෙන්නේ.

පැෆ්රල් සංවිධානය සිය නිරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කිරීමෙන් පසු ඔවුන් වෙත ලැබී ඇති පැමිණිලි 135 න් 48% ක ප්‍රතිශතයක් හෙවත් පැමිණිලි 65 ක් ලැබී ඇත්තේ රාජ්‍ය බලය සහ මහජන දේපළ අපේක්ෂකයන්ගේ ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් යොදා ගැනීමට අදාලවයි.

පැෆ්රල් සංවිධානය පවසන්නේ සියලු නීතිරීති උල්ලංඝනය කරමින් අපේක්ෂක ප්‍රවර්ධනය සඳහා මහජන දේපළ සහ රාජ්‍ය බලය යොදා ගැනීම දිනෙන් දිනම වර්ධනය වන තත්වයක් බව ද පැෆ්රල් සංවිධානය පවසයි. එසේම මහජන මතයට විවිධ ආකාරයෙන් බලපෑම් කිරීම ද සිදුවන බව එම සංවිධානය පෙන්වා දෙයි.

කෙසේ වෙතත් පෙර මැතිවරණවලට සාපේක්ෂව ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා අවම පරිසරයක් නිර්මාණය වී ඇති අතර මෙතෙක් බරපතල ගනයේ කිසිදු මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් වාර්තා වී නොමැත.