ඕස්ට්‍රේලියා යන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 16 යි, නරඹන කණ්ඩායම 40 යි !

ඕස්ට්‍රේලියා යන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 16 යි, නරඹන කණ්ඩායම 40 යි !

19 October 2019 11:46 am

ලබන 27 වැනිදා ආරම්භ වන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඕසට්‍රේලියානු සංචාරය සඳහා මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකා සංචිතය ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. පසුගිය පාකිස්තානු සංචාරය සඳහා සහභාගි වූ නවක කණ්ඩායම තරගාවලිය සාර්ථකව අවසන් කිරීම හේතුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරය සඳහා සංචිතය තෝරා ගැනීම තේරීම් කමිටුවට හිසරයක් විය. කෙසේ වෙතත් මේ වනවිට සංචිතය සූදානම්ව සිටින අතර 21 වැනිදා ඔවුන් ඕස්ට්‍රේලියාව බල පිටත්ව යනු ඇත.

ක්‍රීඩක සංචිතය තේරීමට වඩා දැන් ගැටලුව වී තිබෙන්නේ නැරඹීමේ කණ්ඩායම තෝරා ගැනීමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම සංචාරයක් සඳහා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත නොමිලේ තරග ප්‍රවේශ පත් ප්‍රමාණයක් ලැබෙන අතර ඒ අනුව මෙම සංචාරයට අදාලව ප්‍රවේශ පත් 10 ක් ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත ලැබී තිබේ. එහෙත් ඒවා ඩැහැ ගැනීමට බලධාරීන් රැසක් සිටී.

අවසානයේ තීරණය වී ඇත්තේ ප්‍රවේශ පත්‍ර 10 කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් තවත් ප්‍රවේශ පත්‍ර 30 ක් මිලදී ගත යුතු බවයි. ඒ අනුව නැරඹීමේ කණ්ඩායම අවම 40 දෙනෙකුගෙන්වත් සමන්විත වනු ඇත. අමතර ප්‍රවේශ පත්‍ර 30 ක් මිලදී ගැනීමේ යෝජනාව මේ වනවිට ක්‍රිකට් පරිපාලන කමිටුවේ අනුමැතිය සඳහා යොමුකර තිබේ. පරිපාලකයන්ගේ ඉතිහාසය අනුව නම් මේ සඳහා අනිවාර්යෙන් අනුමැතිය හිමිවනු ඇත.

මේ සඳහා වැය වන්නේ ක්‍රිකට් ආයතනය සතු මුදල්ය. මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීම සඳහා වෙන්වන මුදල්ය. ක්‍රීඩකයන් දෙතුන් ගුණයක් මහජන මුදල්වලින් සංචාර ගොස් තරග නැරඹීමෙන් මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා ලැබෙන ප්‍රතිඵලය කුමක්ද ?

මෙම මුදල් නාස්තිය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රිකට් ආයතනය තුළම දැඩි විරෝධයක් ඇති වී තිබෙන අතර කෙසේ වෙතත් ඉතිහාසය පුරා මතු වූ එවැනි විරෝධතා කිසිදු ක්‍රිකට් බලධාරියෙන් මායිම් කළේ නැත.