මාස 37 ක් තුළ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඩොලර් මිලියන 30.345 ක අතිවිශාල මුදලක් රටට අහිමි කරයි!

මාස 37 ක් තුළ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඩොලර් මිලියන 30.345 ක අතිවිශාල මුදලක් රටට අහිමි කරයි!

16 October 2019 11:53 am

දැනට දින කිහිපයකට පෙර පාඨලී චම්පික ඇමතිවරයා විසින් ප්‍රසිද්ධ සභාවකදී නම් ගම් සඳහන් නොකරමින් පවසා සිටියේ පෞද්ගලික සමාගමක් විසින් පවත්වාගෙන ගිය මුහුදු ආරක්ෂක ව්‍යාපාරය 2015 නොවැම්බර් මස 13 වෙනිදා නැවත ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට පවරාදීමෙන් පසුව, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව නැවතත් මුහුදු ආරක්ෂක ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යමින් විශාල වශයෙන් රටට ලාභ අත් කර දෙන බවය. එසේම ඇමතිවරයා පවසා සිටියේ 2015 නොවැම්බර් සිට නාවික හමුදාව රුපියල් මිළියන 7000 ක් උපයාගන්නට සමත්ව ඇති බවය.

ඒ හා සමගම අන්තර් ජාලයේ ප්‍රසිද්ධ කළ වීඩියෝවක දක්වා තිබුණේ 2015 නොවැම්බර් 13 සිට 2018 දෙසැම්බර් 13 දක්වා වූ මාස 37 ක් තුළ නාවික හමුදාව විසින් එම කාළ සීමාවේදී කරණ ලද සම්පුර්ණ සේවා සැපයීම් ගණන සේවා වාර 20290 ක් බවත් එමඟින් ඔවුන් ඉපැයූ සම්පුර්ණ ආදායම රුපියල් මිළියන 6766 ක් බවත්ය.

මෙහිදී රටට හෙළිදරව් නොකරන, රටෙන් හිතාමතාම වසන් කරණ කරුණු කිහිපයක් ඇත.

1. ගණනය කිරීමේ පහසුව තකා අප විසින් නාවික හමුදාව විසින් 2015 නොවැම්බර් 13 සිට 2018 දෙසැම්බර් 13 දක්වා වූ මාස 37 ක් තුළ උපයා ගත් ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් වලින් සඳහන් කළ හොත් ඔවුන් විසින් සිදු කරණු ලැබූ සේවා වාර 20290 වෙනුවෙන්, එක් සේවා වාරයකට ඩොලර් 2000 බැගින් අය කරමින් උපයා ඇති මුළු ආදායම වන්නේ ඩොලර් මිළියන 40.580 කි.

2. මෙම සේවා වාර සංඛ්‍යාවම 2015 නොවැම්බර් 13 සිට 2018 දෙසැම්බර් 13 දක්වා වූ මාස 37 ක් තුළ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් මැරිටයිම් සමාගම විසින්ම සිදු කරන්නට යෙදුණේ නම් සේවා වාර 20290 වෙනුවෙන්, එක් සේවා වාරයකට ඩොලර් 3500 බැගින් අයකරමින් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් මැරිටයිම් සමාගම විසින් රටට උපයා දෙන මුළු මුදල ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිළියන 71.015 කි.

3. එනයින් බලන කළ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් මුහුදු ආරක්ෂක කටයුතු බලහත්කාරයෙන් නාවික හමුදාවට පවරා දීමෙන් පසුව මේ වන විට නාවික හමුදාව විසින් කර ඇත්තේ රට වෙනුවෙන් සුවිශාල ආදායම් උපදවා දීමක් නොව ඉහත කී 2015 නොවැම්බර් 13 සිට 2018 දෙසැම්බර් 13 දක්වා වූ මාස 37 ක් තුළ ඩොලර් මිළියන 30.345 ක අති විශාල පාඩුවකි.

4. ඇත්තටම, 2015 නොවැම්බර් 13 වෙනිදා දක්වා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම විසින් එක් මුහුදු ආරක්ෂක සේවාවක් සැපයීම වෙනුවෙන් විදේශීය මුහුදු ආරක්ෂක සමාගම් වලින් අයකල ඩොලර් 3500 ක මුදල නාවික හමුදාව විසින් ඩොලර් 2000 ක් දක්වා අඩු කළේ ඇයි? එවන් ගාස්තු අඩුකිරීමක් වෙනුවෙන් නාවික හමුදාවට උපදෙස් දුන්නේ කවුද? එසේ ගාස්තු අඩු කිරීම නිසා අදාළ මාස 37 දී පමණක් රටට අහිමි කළ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිළියන 30.345 ක අතිවිශාල පාඩුව පිළිබඳව නාවික හමුදාව ජාතියට වග කියන්නේද?

5. මේ අපරාධයට වග කිව යුතු සියල්ලෝම අපේ ජාතික අපරාධකරුවන් නොවේද?

කමල් ගමගේ