මේක තමයි යහපාලකයන්ගේ අවස්ථාවාදයේ සහ ආත්මාර්ථයේ උපරිමය - සුමන්තිරන්

මේක තමයි යහපාලකයන්ගේ අවස්ථාවාදයේ සහ ආත්මාර්ථයේ උපරිමය - සුමන්තිරන්

19 September 2019 10:07 pm

විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කරන බවට පොරොන්දු දෙමින් බලයට පැමිණි වත්මන් පාලකයන්, ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීමට විරුද්ධ වීම සම්බන්ධයෙන් අතිශය කණගාටු වන බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා පවසයි. සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ඔහු මේ බව පවසයි.

එය අවස්ථාවාදයේ සහ ආත්මාර්ථයේ උපරිමය වන බව ද ඔහු කියා සිටී.

පසුගිය වසර 25 ක කාලය තුළ බලයට පත් වූ ආණ්ඩු සහ ජනාධිපතිවරු විධායකය අහෝසි කරන බව පවසමින් බලයට පැමිණියද ඔවුන් කිසිවෙකුත් ඒ සඳහා පියවර නොගත් බව සුමන්තිරන් මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙයි. විධායකය අහෝසි කිරීම සඳහා ඕනෑම අවස්ථාවක සහාය ලබාදීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානය සූදානම් බවයි මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.

UN