විධායකය අහෝසි කිරීමේ යෝජනාව ලප් තැනම ලොප් !

විධායකය අහෝසි කිරීමේ යෝජනාව ලප් තැනම ලොප් !

19 September 2019 07:48 pm

ජනාධිපතිවරණයක් කැඳවා ඇති අවස්ථාවක විධායක ජනාධිපතිවරණය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා නොකිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අද පැවති විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමේදීය.

ජනාධිපතිවරයා විසින් අද පස්වරු 03 ට විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමක් කැඳවා තිබූ අතර ඒ විධායකය අහෝසි කිරීම සඳහා කෙටුම්පත් කර ඇති 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට බව වාර්තා විය.

කැබිනෙට්ටුව නියෝජනය කරන ඇමතිවරුන් බහුතරයක් පෙන්වා දී ඇත්තේ දැන් විධායකය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම හෝ සුදුසු නොවන බවයි. ඒ අනුව ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම නොකළ යුතු බව ඒකමතිකව සම්මත කර තිබෙනවා.

මේ අතර එජාපයේ සජිත් පාර්ශ්වය කැබිනට් රැස්වීම ආරම්භවීමට පෙර අගමැතිවරයා වෙත දන්වා තිබුනේ මේ මොහොතේ විධායකය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට හෝ විරුද්ධ බවයි. 

UN