ඉදිරි මැතිවරණවලදී ජවිපෙ සීනුව හැලෙයි?

ඉදිරි මැතිවරණවලදී ජවිපෙ සීනුව හැලෙයි?

16 September 2019 04:10 pm

වසර අගදී පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණයට සහ ඉන් අනතුරුව පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සීනුව ලකුණින් නොව වෙනත් ඡන්ද ලකුණිකින් බව ජවිපෙ දේශපාලන මණ්ඩල සභික ‌කේ.ඩී. ලාල්කන්ත මහතා පවසයි.

මේ වනවිට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළු දේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වෙච්ඡා සංවිධාන ඇතුළු විවිධ සංවිධාන 30 ක එකතුවෙන් ජාතික ජන බලවේගය පිහිටුවාගෙන තිබේ. ඒ අනුව ඉදිරි මැතිවරණ සඳහා ඉදිරිපත් වන්නේ ජාතික ජන බලවේගය යටතේය.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලෙස නොව ජාතික ජන බලවේගය ලෙස ජනාධිපතිවරණයට සහ මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බැවින් සීනුව ලකුණ වෙනුවට වෙනත් ලකුණකින් මැතිවරණ සඳහා තරග කරන බවයි ලාල්කාන්ත මහතා පවසන්නේ.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අවසන් වරට සීනුව ලකුණ යටතේ ජවිපෙ අපේක්ෂකයෙකු ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් කළේ 1999 වසරේදීය.

UN