සියලු විදෙස් වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් ලියාපදිංචි කරන්නැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නියෝග

සියලු විදෙස් වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් ලියාපදිංචි කරන්නැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නියෝග

23 July 2019 07:09 pm

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව මගින් පවත්වන විභාගය සමත් වූ සියලු විදෙස් වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් ලියාපදිංචි කරන්නැයි අද (23) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව වෙත නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ. ඒ් සඳහා දින 30 ක කාලයක් ලබා දී ඇති අතර අදාල කාලය තුළ සුදුසුකම් සපුරා ඇති සියලු වෛද්‍ය සිසුන් ලියාපදිංචි කරන ලෙස අදාල නියෝගයේ සඳහන් වේ.

විදෙස් වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් 16 දෙනෙකු විසින් ගොනුකළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාගයට ගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම නියෝගය නිකුත් කළේය. ප්‍රසන්න ජයවර්ධන, එල්.ටී.බී. දෙහිදෙනිය සහ මෘදු ප්‍රනාන්දු යන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ මෙම පෙත්සම් විභාගයට ගැනිණි. 

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් පිළිගත් විදෙස් විශ්වවිද්‍යාලවලින් වෛද්‍ය උපාධිය සම්පූර්ණ කළ තමන් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ විභාගය ද සමත් වී ඇති බවත් එසේ තිබියදී තමන්ට රජයේ වෛද්‍යවරුන් ලෙස සේවය කිරීමේ අවස්ථාව අහිමි කර ඇති බව පෙත්සම්කරුවන් සිය පෙත්සම් ඉදිරිපත් කරමින් කියා සිටියේය. ඒ අනුව තමන් වෛද්‍යවරුන් ලෙස ලියාපදිංචි කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි පෙත්සම්කරුවන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

මේ අතර අදාල වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් පිරිස ලියාපදිංචි කිරීමට රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය විරෝධය පළකර තිබේ. එම සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපතිවරයා‌ වෙත ලිපියක් යවමින් කියා සිටින්නේ අදාල උපාධිධාරීන් පිරිස වෛද්‍ය සභාව විසින් පිළිගත් සුදුසුකම් සපුරා නොමැති බවයි. වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය සඳහා අවශ්‍ය උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල ඔවුන්ට නොමැති බවයි වෛද්‍ය සංගමයේ ලේකම්වරයා සිය ලිපිය මගින් දැනුම් දෙන්නේ.

UN