ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමට නව නීති ගේනවා

ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමට නව නීති ගේනවා

22 July 2019 08:05 am

ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීම සඳහා දැනට පවත්නා නීති ප්‍රමාණවත් නොවන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසුවේය. 

එල්.ටී.ටී.ඊ.ත්‍රස්තවාදීන්ට මුහුණ දුන අකාරයෙන් ඉස්ලාමීය ත්‍රස්තවාදයට මුහුණ දිය නොහැකි අතර කලානුරූපීව නීති වෙනස් විය යුතු බවයි අගමැතිවරයා සඳහන් කළේ.

පළමුවෙන්ම අළුතින් නීති අවශ්‍ය අතර ඊට හොඳම උදාහරණය එංගලන්තය බව වික්‍රමසිංහ මහතා කියාසිටියේය. 

2001-2019 අතර කාලය තුළ එංගලන්තයේ පමණක් ත්‍රස්තවාදී නීතිය 15 වතාවක් සංශෝධනය කර තිබෙන බවයි අගමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ. 

ත්‍රස්තවාදයේ නව මුහුණුවරයන් හමුවේ නීතිය සංශෝධනය වන බව ඔහු පැවසුවේය. 

මේ අතර බුද්ධි සේවාවද ප්‍රතිව්‍යුහගත විය යුතු බවයි අගමැතිවරයා සඳහන් කළේ.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙමෙ අදහස් පළකළේ මාතරදී පැවති 97 වන ජාත්‍යන්තර සමූපකාර දින සැමරුම් උත්සවය අමතමිනි. 

ASK