නීතිපතිගේ ඊළඟ ඉලක්කය කොළොන්නාවේ සුමංගල හිමියන් ?

නීතිපතිගේ ඊළඟ ඉලක්කය කොළොන්නාවේ සුමංගල හිමියන් ?

21 July 2019 06:19 pm

පන්නිපිටිය, දෙවුරම් වෙහෙර විහාරාධිපති කොළොන්නාවේ සිරි  සුමංගල හිමියන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට නීතිපතිවරයා සූදානම් වන බව වාර්තා වෙයි. 

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමේ ආසන්නතම සිදුවීම ලෙස දක්වා ඇත්තේ සුමංගල හිමියන්  සාපරාධී ලෙස අලි රඳවා  තබාගැනීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධවය.

ඒ අනුව උන්වහන්සේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් වන හෙයින් තමන්ගේ උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක වන ලෙස  නීතිපතිවරයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දී ඇති බව සඳහන්. 

කෙසේවෙතත් එම පරීක්ෂණ තත්ත්වය හා භික්ෂුන් වහන්සේලා සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ මේ වන විට පවත්නා තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙලෙස කලබල වී තීරණ ගැනීම සුදුසු නැති බවට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නීතිපතිවරයාව දැනුවත් කර ඇති බවද වාර්තා විය. 

එහෙත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට සවන් දීමට නීතිපතිවරයා සූදානම් නැති බවට ප්‍රතිචාර ලැබී ඇති බවද අප වෙත වාර්තා වී තිබේ. 

මේ වන විට නීතිපතිවරයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුම් හේතුවෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවටද දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින අතර නීතිපතිවරයාගේ මෙම පාලනයකින් තොරව හැසිරීම  සිටින බව රටේ ඉහළම පුටුද රත්කර ඇති බව සඳහන්.