පොලීසිය ඉවත් කරන තුරු තැපැල් සේවකයන් සාකච්ඡා එපා කියයි

පොලීසිය ඉවත් කරන තුරු තැපැල් සේවකයන් සාකච්ඡා එපා කියයි

17 July 2019 08:03 pm

කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සේවකයන් විසින් ආරම්භ කළ වැඩවර්ජනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වේ. මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සියලු කටයුතු අඩාල වී ඇති අතර වෘත්තීය සමිති පවසන්නේ මේ වනවිට මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ පමණක් ලිපි හා පාර්සල් ලක්ෂ දෙකකට වඩා ගොඩගැසී ඇති බවයි.

ගැටලු කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති එකමුතුව පෙරේදා මධ්‍යම රාත්‍රියේදී මෙම වැඩවර්ජනය ආරම්භ කළේය.

ගැටලු විසඳීම සඳහා විෂය භාර අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ. හලීම් මහතා අද පස්වරුවේ වෘත්තීය සමිති සඳහා සාකච්ඡාවක් ලබා දී තිබූ නමුත් වෘත්තීය සමිති එම සාකච්ඡාව ප්‍රතික්ෂේප කර තිබිණි. ඊට හේතුව වන්නේ කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරු සඳහා යොදවා ඇති පොලිස් ආරක්ෂාවයි. එකී පොලිස් ආරක්ෂාව ඉවත් කරන තුරු කිසිදු සාකච්ඡාවකට සහභාගි නොවන බවයි වර්ජනයේ නිරත වෘත්තීය සමිති පවසන්නේ.

වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් රටපුරා ලිපි හා පාර්සල් බෙදා හැරීම ඇණහිට ඇති අතර වෘත්තීය සමිති පවසන්නේ විසඳුම් නොලැබුණහොත් වර්ජනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

UN