දයාසිරි මේ කියන කතාව ඇත්තක්ද? (VIDEO)

දයාසිරි මේ කියන කතාව ඇත්තක්ද? (VIDEO)

17 July 2019 07:43 pm

අද (17) ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පොලීසිය සම්බන්ධයෙන් අනාවරණයක් කළේය. 

මන්ත්‍රීවරයාගේ අනාවරණයට අනුව පොලීසියේ රථ වාහන කිසිවක් රක්ෂණය කර නොමැති අතර ඒවායේ දුම් සහතික හෝ ගෙන නොමැත.

යම් හෙයකින් පොලිස් නිලධාරියෙකු අතින් වාහනයක් අනතුරට ලක්වුවහොත් එම අලාභය අදාළ නිලධාරියාගේ වැටුපින් අය කරන බවයි මන්ත්‍රීවරයා කියාසිටියේ. 

මෙම තත්ත්වය කඩිනමින් විසඳිය යුතු බවදයාසිරි ජයසේකර මහතා අවධාරණය කළේය. 

ASK