නීතිපති දෙපාර්තම්න්තුව දඩයම් ගුහාවක් - ඥානසාර හිමි (VIDEO)

නීතිපති දෙපාර්තම්න්තුව දඩයම් ගුහාවක් - ඥානසාර හිමි (VIDEO)

17 July 2019 05:12 pm

නීතිපති දෙපාර්තම්න්තුව දඩයම් ගුහාවක් බවට පත්ව ඇතැයි ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියෝ ප්‍රකාශ කළහ.

උන්වහන්සේ මේ බව සඳහන් කළේ අද (17) කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීය.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව  දැන් කරමින් හිදින්නේ මිනිසුන් කොටුකර ගැනීමට සැලසුම් කිරීම බවයි ඥානසාර හිමි සඳහන් කළේ.

රාජ්‍ය පාලකයන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට ඔවුන්ට බාධාවක් සේ හැඟෙන මිනිසුන් හිරේ දැමීම වෙනුවෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව තක්කඩි ලෙස කටයුතු කරමින් හිඳින බව උන්වහන්සේ අවධාරණය කළහ. 

ASK