මුස්ලිම් විවාහ නීතිය සංශෝධනය කිරීමට මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් එකඟ වුණා - මරික්කාර්

මුස්ලිම් විවාහ නීතිය සංශෝධනය කිරීමට මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් එකඟ වුණා - මරික්කාර්

17 July 2019 08:10 am

මුස්ලිම් විවහ සහ දික්කසාද පනතේ ඇතැම් වගන්ති සංශෝධනය කිරීම සඳහා මුස්ලිම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් එකඟතාවට පැමිණි බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා පවසයි. 

ඒ අනුව විවාහවීමේ වයස අවුරුදු 18ක් කිරීමටත් විවාහයට අත්සන් තැබීමේදී ස්වාමි පුරුෂයා සහ බිරිඳ යන දෙදෙනාම ඊට අත්සන් තැබිය යුතු බවටත් සංශෝධන ගෙන ඒම සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් එකඟ වූ බවයි ඒ මහතා සඳහන් කළේ. 

එසේම විවාහ ගිවිස ගැනීම නීතීඥවරයකු ඉදිරියේ සිදුකළ යුතු බවට සංශෝධනයක් ගෙන ඒමට ද තමන් එකඟ වී ඇති බව ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය. 

එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා මේ බව පැවසුවේ ඊයේ (16) මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශයක් ලබා දෙමිනි. 

RN