නාවික හමුදාපතිට වසරක සේවා දිගුවක් !

නාවික හමුදාපතිට වසරක සේවා දිගුවක් !

15 July 2019 07:05 pm

වත්මන් නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් පියල් ද සිල්වා මහතාට වසරක සේවා දිගුවක් ලබා දී තිබෙනවා.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් මෙම සේවා දිගුව ලබා දී තිබෙන අතර එය ජූලි 13 වැනිදා සිට බල පැවැත්වේ.

පසුගිය ජනවාරි 01 වැනිදා සිට නාවික හමුදාපති තනතුරට පත් වූ පියල් ද සිල්වා මහතා මෙරට 23 වැනි නාවික හමුදාපතිවරයා වේ. 

UN