කරූ ජයසූරිය රාජ්‍ය නායකත්වයට සුදුසුයි ! - ජෝන්

කරූ ජයසූරිය රාජ්‍ය නායකත්වයට සුදුසුයි ! - ජෝන්

12 July 2019 07:52 am

කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නායකත්වයට වුවත් සුදුසු බව සංචාරක කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා පවසයි. 

කරූ ජයසූරිය මහතා යනු කිසිදු බියක් සැකක් නොමැති, ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණ දීමේ හැකියාව ඇති පුද්ගලයකු බවයි අමරතුංග මහතා අවධාරණය කළේ. 

ජෝන් අමරතුංග මහතා මේ බව පැවසුවේ ඊයේ (11) කොළඹදී පැවති හසලක ගාමිණී රණවිරු උපහාර උත්සවය අමතමිනි. 

RN