ජනපතිගේ තීරණයට එරෙහි පොලිස්පතිගේ පෙත්සම සලකා බැලීමට දින නියම කෙරේ

ජනපතිගේ තීරණයට එරෙහි පොලිස්පතිගේ පෙත්සම සලකා බැලීමට දින නියම කෙරේ

24 June 2019 02:49 pm

ජනාධිපතිවරයා විසින් තමන්ව අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමට ගත් තීරණය තුළින් තමන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවී ඇති බව පවසමින් පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇති පෙත්සම ජුලි 31 වනදා සලකා බැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද (24) තීන්දු කළේය. 

ඒ, එම පෙත්සම අද රසන්න ජයවර්ධන, එල්.ටී.බී. දෙහිදෙණිය සහ එස්. තුරෙයිරාජා යන විනිසුරු මඬුල්ල හමුවේ කැඳවූ අවස්ථාවේදීය. 

පොලිස්පතිවරයා වශයෙන් තමන්ගේ විනය බලධාරියා ජනාධිපතිවරයා නොව අමාත්‍ය මණ්ඩලය බැවින් තමන්ව අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමට ජනාධිපතිවරයාට බලයක් නොමැති බව පූජිත් ජයසුන්දර මහතා සිය පෙත්සමෙන් කරුණු දක්වා තිබේ. 

එසේම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඉවත් කිරීමේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව ද තමන්ව අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමට ජනාධිපතිවරයාට බලයක් නොමැති හෙයින් ජනාධිපතිවරයාගේ ක්‍රියාව බරපතළ ලෙස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් බවත් පෙන්වා දී ඇති පොලිස්පතිවරයා ඒ අනුව මෙම තීරණය නිසා තමන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවී ඇති බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙසත් නඩුව අවසන් වනතුරු ජනාධිපතිවරයාගේ තීරණය අත්හිටුවමින් අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටී. 

RN