බැසිල්ගේ අයථා වත්කම් නඩුවක් 2020 මාර්තුවට කල් යයි

බැසිල්ගේ අයථා වත්කම් නඩුවක් 2020 මාර්තුවට කල් යයි

20 June 2019 07:05 am

මාතර බ්‍රවුන්ස් හිල් ප්‍රදේශයේ අක්කර එක හමාරක පොල් ඉඩමක් රුපියල් කෝටි 6කට මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුව 2020 මාර්තු 18 වනදා දක්වා කල් තැබීමට මාතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඊයේ (19) නියම කළේය. 

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යවරයාව සිටියදී ඉඩම් ගනුදෙනුව සිදුකර තිබේ. 

මෙම මුදල් උපයාගත් ආකාරය ගැටළු සහගත හෙයින් මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ මෙම නඩුව පවරා ඇත. 

RN