රටේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව ගන්නා තීන්දුවලට සහාය දෙනවා - මහින්ද

රටේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව ගන්නා තීන්දුවලට සහාය දෙනවා - මහින්ද

18 June 2019 03:26 am

රටේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව ගන්නා තීන්දු තීරණවලදී තමන් ආණ්ඩුවට සැමවිටම සහාය ලබාදෙන බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. 

ආණ්ඩුව කරන සෑම දෙයකට විරුද්ධ වීම තමන්ගේ පිළිවෙත නොවන බවයි ඒ මහතා සඳහන් කළේ. 

"ජාතික හා ආගමික සහජීවනත්වය තුළින් තිරසාර ශ්‍රී ලංකාවක්" මැයෙන් පැවැත්වෙන වැඩසටහන සඳහා තමන් සහභාගී වන්නේ ද ඒ අනුව බව පැවසූ ඒ මහතා ආණ්ඩුව සහ විපක්ෂය එහිදී කරුණු 24ක් සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවකට පැමිණි බව ද ප්‍රකාශ කළේය. 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව පැවසුවේ ඊයේ (17) කුරුණෑගලදී පැවති අදාළ වැඩසටහනට එක්වෙමිනි. 

RN