ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානියා ඉල්ල අස් වුණාද ? අස් කළාද ? - මනුෂ නානායක්කාර

ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානියා ඉල්ල අස් වුණාද ? අස් කළාද ? - මනුෂ නානායක්කාර

12 June 2019 02:30 pm

ජාතික බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සිසිර මෙන්ඩිස් මහතා ඉල්ලා අස්වීම ගැටලු සහගත බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනුෂ නානායක්කාර මහතා පවසයි. ඔහු ඉල්ලා අස් උනාද එසේ නැතහොත් කවරෙකුගේ හෝ බලපෑම මත ඉල්ලා අස්වීමට සිදු වුණාද යන සැකය ජනතාව තුළ මතුව ඇති බවත් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කරයි.

පසුගිය පාස්කු ප්‍රහාරය වලක්වා ගැනීමට අසමත් වීම නිසා හෝ බුද්ධි අංශවල අඩුපාඩුවක් නිසා හෝ ඉල්ලා අස්වන්නේ යැයි ඔහු ප්‍රකාශ කර නොමැති බැවින් ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානියාට මේ මොහොතේ තනතුරින් ඉල්ලා අස්වීමට කිසිදු හේතුවක් නොමැති බව ද මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙයි.

ඒ අනුව කවරෙකු‍ගේ හෝ බලපෑමක් මත හෝ කවරෙකුගෙන් හෝ එල්ල වන දෝෂාරෝපනවලින් වැලකීම සඳහා ඔහු සිය තනතුර හැර ගිය බවට දැඩි සැකයක් මතුවන බවයි ඔහු පවසන්නේ. එය එසේ නම් බුද්ධි අංශ ඇතුළ රාජ්‍ය සේවයේ නිරත පුද්ගලයන්ට ස්වාධීන සිය කටයුතු සිදු කරගෙන යාමට එල්ල වන දැවැන්ත බලපෑම් ලෙස මෙම තත්ත්වය පෙන්වා දිය හැකි බව ද නානායක්කාර මහතා පවසයි.

UN