දුමින්දට විරුද්ධ වෙන්නේ හාන්සිපුටු මධ්‍යම පන්තියයි. ඔහු පැල්පත්වාසීන්ට නිවාස දෙයි - පතිරණ

දුමින්දට විරුද්ධ වෙන්නේ හාන්සිපුටු මධ්‍යම පන්තියයි. ඔහු පැල්පත්වාසීන්ට නිවාස දෙයි - පතිරණ

19 July 2021 07:36 am

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධයෙන් හාංසිපුටු මධ්‍යම පන්තියට ඇත්තේ ඇරියස් එකක් බවත් ඒ මහතාට නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ධුරය ලබාදීමෙන් කොළඹ පැල්පත්වාසීන්ගේ නිවාස ප්‍රශ්නය විසඳා දියහැකි බවත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ න්‍යායාචාර්යවරයකු සහ ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා වන ආචාර්ය මහින්ද පතිරණ මහතා පවසයි. 

ඒ මහතා සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ පළ කළ අදහස් පහතින් දැක්වේ. 

RN