විමල්ගේ පක්ෂයේ හිටපු මන්ත්‍රී ලොක්ඩවුන් මැද්දේ පාස් ඉල්ලූ පොලිසියට තග දායි .... (VIDEO)

විමල්ගේ පක්ෂයේ හිටපු මන්ත්‍රී ලොක්ඩවුන් මැද්දේ පාස් ඉල්ලූ පොලිසියට තග දායි .... (VIDEO)

17 May 2021 09:22 am

දිවයින පුරා සම්පූර්ණ සංචරණ සීමා පනවා තිබියදී අවසරපත් නොමැතිව වෙළඳ කටයුත්තක් සඳහා ගිය ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න මහතා පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසකට බැන වදින ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක් මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරණය වී තිබේ. 

එයින් දැක්වෙන්නේ හිටපු මන්ත්‍රීවරයා තමන්ගේ සංචරණ අවසරපත් ඉල්ලා සිටි පොලිස් නිලධාරියාට "බලු වැඩ කරන්න එපා" යනාදී වශයෙන් බැන වදින ආකාරයත් තමන් හිටපු මන්ත්‍රීවරයකු නිසා වීඩියෝ නොකරන්නැයි කැමරාකරුට පවසන ආකාරයත් ය. 

RN