චීන සබඳතාවලට ප්‍රමුඛතාවය දී ඇති බවත් චීනයේ මූලික අභිලාෂයන්ට උපරිම සහාය දෙන බවත් ශ්‍රී ලංකා ජනපති කිව්වා - චීන පුවත්

චීන සබඳතාවලට ප්‍රමුඛතාවය දී ඇති බවත් චීනයේ මූලික අභිලාෂයන්ට උපරිම සහාය දෙන බවත් ශ්‍රී ලංකා ජනපති කිව්වා - චීන පුවත්

1 May 2021 07:50 am

චීනය සමග ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා වැඩිදියුණු කරගැනීමට තමන්ගේ ඉහළම ප්‍රමුඛතාවය ලබාදී ඇති බවත් චීනයේ මූලික අභිලාෂයන්ට සම්බන්ධ කරුණුවලදී උපරිම සහාය ලබාදෙන බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළ බව චීන මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ. 

චීන ආරක්ෂ අමාත්‍ය වෙයි ෆෙන්ග් මහතාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය පිළිබඳ කරුණු වාර්තා කරමින් ඔවුන් මේ බව සඳහන් කර ඇත. 

මෙම සංචාරයේදි චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව හමුදාමය ඇතුළු සියලුම අංශවලින් උපායමාර්ගික සහයෝගීතාව සඳහා ගිවිසුම්ගත වූ බවත් එහි සඳහන් කර තිබේ. 

ශ්‍රී ලංකාව ස්වාධීන විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන අතර කලාපයට පිටතින් සිටින ලෝක බලවතුන්ගේ බලයට කිසිවිටෙක යටත් නොවන බවත් කිසිදු රටක් සමග සන්ධානගත නොවන බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා චීන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාට පැවසූ බවත් එම පුවත් වාර්තාවෙන් දැක්වේ.