විමල් පිල හයිනාවුන්ට සම කරමින් උදයංගගෙන් ප්‍රහාරයක්. බලා නොහිඳ කලින්ම එලවනවාලු

විමල් පිල හයිනාවුන්ට සම කරමින් උදයංගගෙන් ප්‍රහාරයක්. බලා නොහිඳ කලින්ම එලවනවාලු

2 March 2021 08:25 am

අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා ඇතුළු කණ්ඩායම හයිනාවුන්ට සම කරමින් රුසියාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති උදයංග වීරතුංග මහතා විසින් සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ ප්‍රහාරයක් දියත් කර තිබේ. 

ඒ මහතා ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය ජාලය තුළ පළකළ සටහන් පහතින් දැක්වේ.