සංචාරකයින්ට අහිතකර නීති පැනවීමට බලධාරීන් තවදුරටත් උත්සාහ නොකළ යුතුයි - උදයංග

සංචාරකයින්ට අහිතකර නීති පැනවීමට බලධාරීන් තවදුරටත් උත්සාහ නොකළ යුතුයි - උදයංග

20 January 2021 07:50 am

මෙරටට සංචාරකයින් රැගෙන ඒමේදී සංචාරකයින්ට අහිතකර නීති පැනවීමට බලධාරීන් තවදුරටත් උත්සාහ නොකළ යුතු බව යුක්‍රේන සංචාරකයින් මෙරටට ගෙන්වීමේ නියමු වැඩසටහනේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරන උදයංග වීරතුංග මහතා අවධාරණය කරයි. 

ඒ මහතා සිය ෆේස්බුක් ගිණුමෙහි ඊයේ (19) පළ කළ අදහස් පහතින් දැක්වේ.