ද්විත්ව පුරවැසියන් නොසිටින්න අද ලංකාව රටවල් දෙකක්. රට විනාශ කළේ පූර්ණ පුරවැසියන් - පතිරණ

ද්විත්ව පුරවැසියන් නොසිටින්න අද ලංකාව රටවල් දෙකක්. රට විනාශ කළේ පූර්ණ පුරවැසියන් - පතිරණ

14 September 2020 09:48 am

ද්විත්ව පුරවැසියන් නොසිටින්නට අද ශ්‍රී ලංකාව රටවල් දෙකක් ලෙස බෙදී යනු ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ න්‍යායාචාර්යවරයකු වන, ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලයේ සභාපති, ආචාර්ය මහින්ද පතිරණ මහතා පවසයි. 

ඒ මහතා ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය ජාලය තුළ පළ කළ සටහන් පහතින් දැක්වේ.