ඝාතනයට ලක්වූ පාතාල නායක SF ලොක්කාගේ ෆේස්බුක් සටහන් කිහිපයක් ....

ඝාතනයට ලක්වූ පාතාල නායක SF ලොක්කාගේ ෆේස්බුක් සටහන් කිහිපයක් ....

5 August 2020 02:52 pm

අද (05) උදෑසන ඝාතනයට ලක්වූ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවකු වන ඉරෝන් රණසිංහ නොහොත් "එස්. එෆ්. ලොක්කා" නමැත්තාගේ ෆේස්බුක් ගිණුමෙහි තිබුණු විවිධ සටහන් කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.