වැලි පිරවීම ගැන ජනපති මාර්තු 08 වනදා කිව්ව දේ ...

වැලි පිරවීම ගැන ජනපති මාර්තු 08 වනදා කිව්ව දේ ...

1 June 2020 09:33 am

රුපියල් කෝටි ගණනක මහජන මුදල් නාස්ති කරමින් අසාර්ථක වූ ගල්කිස්ස මුහුදු තීර‍යේ වැලි පුරවා සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ සමාජ මාධ්‍ය ජාල තුළ මහත් ආන්දෝලනයක් මතුව තිබේ. 

පහතින් දැක්වෙන්නේ කලුතර කැලිඩෝ මුහුදු තීරය ගොඩකිරීම නිරීක්ෂණය කිරීමට පසුගිය මාර්තු 08 වනදා නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වූ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගල්කිස්ස වෙරළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ද ඇතුළත් අදියර තුනකින් යුත් සමස්ත ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ සිය නිල ෆේස්බුක් පිටුවෙහි තබා තිබෙන සටහනයි.