සහල් මිල වැඩිකිරීම ගැන ඩඩ්ලිගෙන් රාජපක්ෂ පවුලේ සිව් දෙනෙකුට විශේෂ ස්තූතියක්

සහල් මිල වැඩිකිරීම ගැන ඩඩ්ලිගෙන් රාජපක්ෂ පවුලේ සිව් දෙනෙකුට විශේෂ ස්තූතියක්

28 May 2020 08:07 am

සහල් මිල වැඩිකිරීමට එකඟතාවය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් අරලිය සහල් ව්‍යාපාරයේ හිමිකරු ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට, කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතාට සහ ආර්ථික පුනර්ජීවන කාර්ය සාධාන බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට සිය විශේෂ ස්තූතිය පුදකර තිබේ. 

ඒ මහතා සිය නිල ෆේස්බුක් පිටුවෙහි තබා ඇති සටහන පහතින් දැක්වේ.