රනිල්ගේ ප්‍රශ්නවලට මුහුණදීමේ ටයර් න්‍යාය

රනිල්ගේ ප්‍රශ්නවලට මුහුණදීමේ ටයර් න්‍යාය

14 September 2019 08:10 am

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන සමයේ ඔහු පදිංචිව සිටියේ එම විද්‍යාලයට ඉතාම නුදුරු පස්වන පටුමගේ ය. පාසල පෙනෙන තරම් ළඟින් පිහිටියත් ඔහු එහි පැමිණියේ පා ගමනින් නොව කාර් එකෙනි. 

පාසලේ ඇතැම් සිසුන් මෙය රිස්සුවේ නැත. 

ඔවුහු එක් දිනක් රනිල් පැමිණෙන කාර් එකේ ටයර් කපා දැමූහ. එහෙත් රනිල් දෙවැනි දිනයේත් ටයර් සකස් කරගෙන කාර් එකෙන්ම පාසලට පැමිණියේය. පෙරකී සිසුහු දෙවන දිනටත් ටයර් කැපූහ. රනිල් නැවතත් ටයර් සකස් කරගෙන තෙවන දිනත් ඒ කාර් එකෙන්ම පාසල් පැමිණියේය. 

මේ ආකාරයට ටයර් කැපීම දින 10ක් සිදු කෙරුණු අතර රනිල් ද වචනයක් හෝ නොකියා ටයර් දමාගෙන ඒ දින 10ම කාර් එකෙන්ම පාසල් ගියේය. 

11 වන දිනයේ සිට කිසිවකු ටයර් කැපුවේ නැත. 

එයින් දශක ගණනාවකට පසු අදත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්නේ මේ ටයර් න්‍යායෙන්මය. ඔහුගේ ටයර් කපන්නන් අන්තිමේ ටයර්ඩ් වී වැඩේ අතැර දමන අතර රනිල් සුපුරුදු පරිදි ගමන යයි.