දින 51ට රාජගිරියෙන් කෝටි 7 1/2 ක නිවසක් ගත් දේශප්‍රේමියා කවුද ?

දින 51ට රාජගිරියෙන් කෝටි 7 1/2 ක නිවසක් ගත් දේශප්‍රේමියා කවුද ?

28 December 2018 12:30 pm

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය තනතුරට පත් වී දින 51 කුමන්ත්‍රණ ආණ්ඩුව පිහිටවූ කාලසීමාව තුළ ඔහුගේ ප්‍රබල අනුගාමිකයකු වන හිටපු අමාත්‍යවරයකු විසින් රාජගිරිය ප්‍රදේශයෙන් රුපියල් කෝටි හත හමාරක් වටිනා නිවසක් මිලදී ගෙන ඇති බවට තොරතුරු අප වෙත ලැබී තිබේ.

 

මෙකී දේපළ මිලට ගෙන ඇත්තේ "මොරගොඩ" යන කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයකුගේ නමටය.

අදාළ ඔප්පු සම්බන්ධයෙන් අප මේවන විට විමර්ශනය කරමින් සිටින අතර තහවුරු වූ සැණින් සියලු නම් ගම් සහිතව තොරතුරු හෙළිදරව් කරන්නෙමු.

දැනට මේ සම්බන්ධයෙන් කීමට ඇත්තේ මේ දේශපාලනඥයා සීගිරිය බැලීමට යාමටත් වේලාවක් නොතිබුණු පුද්ගලයකු බවය.