ජොනීතුමා, අමාත්‍යංශ නිල රථය ගන්න ඇයි මේ තරම් හදිස්සි?

ජොනීතුමා, අමාත්‍යංශ නිල රථය ගන්න ඇයි මේ තරම් හදිස්සි?

28 November 2018 01:11 pm

හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා කැබිනට් ඇමතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ අමාත්‍යංශයෙන් පසුගියදා ඔහුට දුරකථන ඇමතුමක් ලැබී තිබේ.

කිරිඇල්ල මහතාට අමාත්‍යංශයෙන් ලබා දී තිබූ නිල රථය වහාම අමාත්‍යංශයට ගෙනැවිත් භාර දෙන්නැයි එම දුරකථන ඇමතුම ලබා දුන් පුද්ගලයා පවසා තිබේ.

ඒ අනුව කිරිඇල්ල මහතාගේ රියදුරෙකු ඇතුළු පිරිසක් නිල රථය අමාත්‍යංශයට භාරදීමට පැමිණ තිබේ.

කෙසේ වෙතත් නිල රථය අමාත්‍යංශය වෙත පැමිණීමටත් පෙර කොළඹ කොම්පඤ්ඤ වීදිය ප්‍රදේශයේදී එම වාහනය නතර කර ඇති පිරිසක් රියදුරු ඇතුළු පිරිසට වාහනයෙන් බැස වාහනය තමන් වෙත බාරදෙන ලෙස කියමින් තර්ජනය කර තිබේ. වාහනයේ රියදුරා ඔවුන් කවුරුන්දැයි අසා ඇති අතර එම පිරිස පවසා ඇත්තේ තමන් ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයාගේ කාර්ය මණ්ඩලය බවයි.

එවිට රියදුරා පවසා ඇත්තේ අමාත්‍යංශයේ වාහනය මහ පාරේදී කිසිවෙකුටත් ලබාදිය නොහැකි බවයි. වාහනය අමාත්‍යංශය වෙත ලබා දී ඊට අදාල ලේඛන නිල වශයෙන් භාරදිය යුතු බව ද රියදුරා පවසා තිබේ.

කෙසේ වෙතත් ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ඇමතිවරයාගේ පිරිස ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දී නොමැත.

'නෑ... නෑ... ඒවා ඕන නෑ. ඕන නං පස්සෙ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වාහනේ අපේ ඇමතිතුමාට හදිස්සියි. ඔයාලා වාහනෙන් බැහැලා අපිට වාහනේ බාරදෙන්න. අපේ ඇමතිතුමාට හදිස්සි ගමනක් යන්න තියනවා' යනුවෙන් පවසා ඔවුන් ඇමති නිළ රථය රැගෙන ගොස් තිබේ.

මහින්ද රාජපක්ෂලාට අලුත් ආණ්ඩුවක් හැදීමට බරපතල හදිස්සියක් තිබූ අතර ජොන්ස්ටන්ලාට අමාත්‍යංශයෙන් ලබාදෙන වාහන ලබාගැනීමට ද බරපතල හදිස්සියක් ඇති වී තිබේ.