2023 තෙක් සංචාරක කර්මාන්තය ගොඩගන්න බැහැ. වෛරසයට එරෙහි එන්නත්කරණය කඩිනම් කරන්න - ජගත් සංවිධානය පවසයි

2023 තෙක් සංචාරක කර්මාන්තය ගොඩගන්න බැහැ. වෛරසයට එරෙහි එන්නත්කරණය කඩිනම් කරන්න - ජගත් සංවිධානය පවසයි

30 June 2021 05:30 pm

කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් කඩා වැටී ඇති සංචාරක කර්මාන්තය 2023 වසර වනතෙක් සම්පූර්ණයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කළ නොහැකි බවට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසයි.

පවතින ගෝලීය වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් සංචාරක කර්මාන්තය ඇනහිටීම නිසා සිදුව ඇති පාඩුව ඇමරිකා ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.4ක් වන බවට ගණන් බලා තිබේ.

වසංගත තත්ත්වයට ඇති වීමට පෙර කාලය හා සාපේක්ෂව බලන විට 75%කින් පමණ සංචාරක කර්මාන්තය කඩ වැටී ඇති බවයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පෙන්වාදෙන්නේ.

මෙම කඩා වැටීම ලොව සංචාරක ආකර්ශනය දිනා ගෙන තිබෙන සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල්, කුඩා සහ දුප්පත් රටවලට ආර්ථික වශයෙන් දැඩි  බලපෑමක් එල්ල කර තිබෙන බවද ජගත් සංවිධානය පවසයි.

කෙසේවෙතත් තත්ත්වය කඩිනමින් යථාවත් කරගැනීම සඳහා කොවිඩ් 19 වෛරසයට එරෙහිව එන්නත්කරණය කාර්යක්ෂම කළ යුතු බවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අවධාරණය කර ඇත.

ASK