පාලනයෙන් ගිලිහුණු ඉන්දියාවේ කොවිඩ් දෙවන රැල්ල - දෛනික ආසදිතයින්න් අඛණ්ඩව හාරලක්ෂය ඉක්මවයි

පාලනයෙන් ගිලිහුණු ඉන්දියාවේ කොවිඩ් දෙවන රැල්ල - දෛනික ආසදිතයින්න් අඛණ්ඩව හාරලක්ෂය ඉක්මවයි

7 May 2021 11:33 am


ගෙවුණු පැය 24ක කාලය තුළ ඉන්දියාවෙන් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 414,188ක් හඳුනා ගෙන තිබේ. එරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ ඒ මෙතෙක් දිනකට වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතයින් ගණන බවයි. 

ඒ අනුව සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 21,491,598ක් ලෙස ඉහළ ගොස් තිබේ. 

10 වැනි දිනටත් ඉන්දියාවේ කොවිඩ් මරණ 3000 ඉක්මවමින් ඊයේ දිනයේද මරණ 3,915 ක් සිදුව ඇති බවයි දැක්වෙන්නේ. 

මෙම මරණ සංඛ්‍යාවත් සමඟ එරට සමස්ත කොවිඩ් 19 මරණ 234,083 ක් දක්වා වැඩි වී ඇත. 

ඊයේ සන්ධ්‍යාව වන විට පුද්ගලයින් 164,876,248කට කොවිඩ් එන්නත ලබා දී ඇති අතර 32,845,736ට එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලැබී ඇති බව එරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

එය බිලියන 1.3ක පමණ වන ජනගහණයෙන් 2.5%ක පමණ ප්‍රතිශතයක් බව සඳහන්. 

ASK