දෙවන දිනටත් ඉන්දියාව කොරෝනා ලෝක වාර්තාවක් තියයි - දිල්ලියේ පෞද්ගලික රෝහල් 06ක ඔක්සිජන් අවසන්

දෙවන දිනටත් ඉන්දියාව කොරෝනා ලෝක වාර්තාවක් තියයි - දිල්ලියේ පෞද්ගලික රෝහල් 06ක ඔක්සිජන් අවසන්

23 April 2021 01:36 pm

ගෙවුණු පැය 24ක කාලය තුළ ඉන්දියාවේ දෛනිකව වැඩිම ආසාදිතයින් ගණන වාර්තා කර තිබේ. ඒ 332,730ක් ලෙසය. එය ගෝලීය වශයෙන් මෙතෙක් දිනකට වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණනද වෙයි. 

ඉන්දියාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසන පරිදි දින 04ක් තුළ ආසාදිතයින් මිලියනක් වාර්තා වී ඇත. 

එමෙන්ම ගෙවුණු පැය 24ක කාලය තුළ කොවිඩ් 19 මරණ 2263ක් වාර්තා වී ඇති අතර එය එරටින් වාර්තා වූ දිනකට සිදු වූ වැඩිම කොරෝනා මරණ ගණන ලෙසද දැක්වෙයි. 

මේ වන විට දිල්ලි අගනුවර පෞද්ගලික රෝහල් 06ක ඔක්සිජන්න් ද අවසන් වී ඇති බවයි එරට වාර්තා සඳහන් කරන්නේ. 

ඒ අනුව එම රෝහල් වෙත රෝගීන් ඇතුල් කරගැනීමද අත්හිටුවා තිබේ. 

ඉන්දියාවේ මේ වන විට සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් මිලියන 16 පසුකරමින් තිබෙන අතර සමස්ත මරණ 18700 ඉක්මවා ඇත. 

ASK