ලොව ජ්‍යේෂ්ඨම කාදිනල්වරයා ජෝර්ජ් පෙල් ට එරෙහි ළමා අපචාර චෝදනාව අභියාචනයේදී තවදුරටත් තහවුරු වේ

ලොව ජ්‍යේෂ්ඨම කාදිනල්වරයා ජෝර්ජ් පෙල් ට එරෙහි ළමා අපචාර චෝදනාව අභියාචනයේදී තවදුරටත් තහවුරු වේ

21 August 2019 03:01 pm

ලොව ‍ජ්‍යේෂ්ඨතම කතෝලික පූජකවරයා ලෙස සැළකුණ ජෝර්ජ් පෙල් ට ඕස්ට්‍රේලියානු අධිකරණය විසින් පසුගිය මාර්තු මාසයේදී වසර 6ක් දක්වා සිර දඩුවම් නියම කරන ලදී.

ඒ ඔහුට එරෙහිව එල්ල වූ ළමා අපචාර චෝදනා වලට ඔහුව වරද කරු ලෙස නඩු තීන්දුවේදී තීරණය කිරීමත් සමගිනි.

නමුත් තමන්ට එරෙහි චෝදනා සහ නඩු තීන්දුව ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ජෝර්ජ් පේලේ කාදිනල් වරයා අධීකරණය වෙත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. එම අභියාචනය අද දින විභාගයට ගත් අතර නැවතත් ඉහළ අධීකරණය තීන්දු කරන ලද්දේ කාදිනල් වරයා තව දුරටත් වරද කරු බවයි.

78 හැවිරිදි මෙම පූජකවරයා 1997 වසරේදී  13 හැවිරිදි පිරිමි දරුවන් දෙනෙකු අපයෝජනය කළ බවට ඔහුට එරෙහිව චෝදනා ඉදිරිපත් වී තිබිණි.

හංසනී සම්පත් | outboundtoday.com