ඉන්දීය කොන්ග්‍රස් පක්ෂයේ කටු ඔටුන්න නැවතත් නේරු-ගාන්ධි පවුලෙන් පිටට

ඉන්දීය කොන්ග්‍රස් පක්ෂයේ කටු ඔටුන්න නැවතත් නේරු-ගාන්ධි පවුලෙන් පිටට

4 July 2019 11:32 am

රාහුල් ගාන්ධි මහතා ඉන්දීය කොන්ග්‍රස් පක්ෂයේ නායකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු අනාගත නායකත්වය සඳහා මේ වනවිට පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලනඥයන් දෙදෙනෙකුගේ නම් යෝජනා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව සුෂිල් කුමාර් ෂින්දේ හා මල්ලිකාර්ජුන් කාර්ගි යන දේශපාලනඥයන් දෙදෙනාගේ නම් ඒ සඳහා නිර්දේශ වී තිබේ. ඒ අනුව නැවතත් කොන්ග්‍රසයේ නායකත්වය නේරු-ගාන්ධි පවුල්වලින් ගිලිහීමට නියමිතය.

මීට පෙර අවසන් වරට කොන්ග්‍රස් පක්ෂ නායකත්වයට පත් වූ නේරු-ගාන්ධි පවුල් නියෝජනය කරන තැනැත්තා වූයේ හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වන සීතාරාම් කේස්රීය. ඔහුට අමතරව නේරු-ගාන්ධි පවුල්වලට සම්බන්ධ නොවන එකම කොන්ග්‍රස් නායකයා වන්නේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය නරසිම්හ රාඕ ය. රජිව් ගාන්ධි ඝාතනයෙන් පසු ඔහු ඉන්දීය අගමැති තනතුරට මෙන්ම කොන්ග්‍රස් පක්ෂයේ නායකත්වයටද පත්විය.

අනෙක් විශේෂත්වය වන්නේ අනාගත කොන්ග්‍රස් නායකත්වය සඳහා යෝජනා වී තිබෙන පුද්ගලයන් දෙදෙනාම දාලිත් කුලයට අයත් වීමයි. හින්දු ඉගැන්වීම්වලට අනුව දාලිත් කුලය පහත් කුලයක් ලෙස සැලකෙන අතර දාලිත් කුලයේ සුසිල් කුමාර්ට හෝ මල්ලිකාර්ජුන්ට කොන්ග්‍රස් පක්ෂයට නායක්වය ලබා දී පක්ෂය ජයග්‍රහී මාවතට ගෙන ඒමට හැකිවේද එසේ නැතහොත් එය ඔවුන්ට කටු ඔටුන්නක් වේද යන්න ඉදිරියේදී තීරණය වනු ඇත.

UN