දුමින්ද සිල්වාගේ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ මදාවි වැඩවලට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් අතුල් පහරක්

දුමින්ද සිල්වාගේ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ මදාවි වැඩවලට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් අතුල් පහරක්

19 October 2021 11:56 am

දුමින්ද සිල්වාගේ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඩාලි පාරේ ඉඩමක් මහදවාලේ බලහත්කාරයෙන් අල්ලා ගැනීමේ සිද්ධියට අදාළව, නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඒකමතික නියෝගයක් ලබා දී තිබේ. 

රජයේ බලධාරීන් විසින් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීමට එරෙහිව කොළඹ 10 ටී.බී. ජයා මාවතේ පිහිටා ඇති ඕක් ස්ට්‍රීට් (පුද්) සමාගම සහ එහි අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු විසින් මෙම නඩුව ගොනු කර තිබිණි. 

වසර 14කට අධික කාලයක් මෙම සමාගම සන්තකයේ පැවති මෙම ඉඩම බිලියන 1.8කට අධික මුදලක් යොදවා විදේශ ආයෝජකයන්ගේ ද සහායෝගයෙන් යුතුව සංවර්ධන කර තිබුණකි. 

මෙම මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවේ වගඋත්තරකරුවන් වශයෙන් දුමින්ද සිල්වා, පොලිස්පතිවරයා, බොරැල්ල පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා, නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් ගණනාවක් නම් කර තිබිණි. 

මෙම ඒකමතික නියෝගයෙන් පසුව අදාළ සමාගමට නැවත ඉඩමේ බුක්තිය ද ලැබීමට නියමිත ය. 

වැඩිදුර විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න...

පෙර ලිපි කියවන්න - 

දුමින්ද සිල්වා යටතේ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය නමෝවිත්තියෙන් වැඩ අල්ලයි - පොලිස් පාට් සමග ඉඩමක් අල්ලාගැනීමට විරුද්ධව මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ

සසර පුරුද්ද මතු වී මතකය නැවත ලැබෙන හැටි ගැන කියන නූතන ජාතක කතාව : ‘ඩාලි පාරේ ඉඩම සහ දුමින්ද සිල්වාගේ නිවාස අධිකාරිය‘