සැප්තැම්බර් මාසයට පෙර IMF ආයතනයෙන් ඩොලර් මිලියන 780 ක ණයක් !

සැප්තැම්බර් මාසයට පෙර IMF ආයතනයෙන් ඩොලර් මිලියන 780 ක ණයක් !

14 June 2021 08:31 pm

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 780 ක ණය මුදලක් ලැබීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. ලබන අගෝස්තු - සැප්තැම්බර් කාලසීමාවේදී මෙම ණය මුදල ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවනු ඇති බවයි මහ බැංකුව පවසන්නේ.

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ සාමාජිකත්වය දරන සෑම රටකටම වාර්ෂිකව ණය මුදල් හිමිවන අතර එම පදනම යටතේ මෙම ණය අනුමත වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ශ්‍රී ලංකාව මේ වනවිට දැවැන්ත මුල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින අතර විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සතු ඩොලර් සංචිත අවම වීම හේතුවෙන් පසුගියදා බංග්ලාදේශයෙන් ඩොලර් මිලියන 200 ක හුවමාරු ණයක් ද ලබාගෙන තිබිණි.

මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාව සතු විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය මාස 03 ක විදෙස් ආනයන සඳහා පමණක් ප්‍රමාණවත් වන බවයි වාර්තා වන්නේ. එයද විශාල ලෙස ආනයන සීමා කර ඇති පසුබිමකයි.

UN