ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල යළිත් රුපියල් 201 ඉක්මවයි

ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල යළිත් රුපියල් 201 ඉක්මවයි

7 May 2021 08:22 am

ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල ඊයේ (06) දිනයේදී යළි රුපියල් 200 ඉක්මවා ගොස් තිබේ. 

ඊයේ දිනයේදී ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 201.8788ක් විය. ඊට පෙර දිනයේ (05) එම අගය පැවතුණේ රුපියල් 199.9410ක් වශයෙනි. 

පසුගිය සති දෙකක පමණ කාලය පුරාවට ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 199 මට්ටමේ ස්ථාවරව පැවතිණි. 

RN