ඩොලර් සංචිත තවත් පහත වැටෙයි - බොරතෙල් ආනයනයත් සීමා වෙන ලකුණු !

ඩොලර් සංචිත තවත් පහත වැටෙයි - බොරතෙල් ආනයනයත් සීමා වෙන ලකුණු !

19 April 2021 10:30 am

මෙම වසරේ සිට මෙරටට ආනයනය කරන බොරතෙල් සහ ඉන්ධන ආනයනයද හැකිතාක් සීමා කිරීමට ආණ්ඩුව උත්සාහ තරමින් සිටිනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකාව සතු විදේශ මුල්‍ය සංචිත පහළ යාම අවම කර ගැනීම සඳහායි.

මෙම වසරේ ඉන්ධන ආනයනය සඳහා දැරීමට සිදුවන පිරිවැයි ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5 ක් ලෙස ගණන් බලා ඇති අතර, බොරතෙල් බැරලයක සාමාන්‍ය අගය ඇමරිකානු ‍ඩොලර් 59 ක් ලෙස උපකල්පනය කරමින් මෙම ගණන් බැලීම සිදුකර තිබේ.

දැනට ක්‍රියාත්මක දින 180 - 270 ණය සීමාව වෙනුවට වසරක ණය පහසුකම් සහිතව ගල්ෆ් රටවලින් ඉන්ධන ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද රජයේ අවධානය යොමුව ඇත.

වත්මන් රජය බලයට පත්වීමෙන් පසුව භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා දැඩි සීමා පැණවීමට කටයුතු කළ අතර ඇතැම් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ පවා ආනයනය තහනම් කිරීමටද පියවර ගෙන තිබේ. කෙසේ නමුත් ආනයන සීමා කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වූ ප්‍රතිඵල අත්පත් කර ගැනීමට තවමත් රජය සමත් වී නොමැත.

UN