මාර්තු 30 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේදී ලැබුණු ලංසු සීයට 77ක්ම මහබැංකුව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

මාර්තු 30 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේදී ලැබුණු ලංසු සීයට 77ක්ම මහබැංකුව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

1 April 2021 06:30 am

2021 මාර්තු 30 වනදා පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියට රුපියල් මිලියන 45000ක් වටින බිල්පත් ඉදිරිපත් කර තිබුණු අතර රුපියල් මිලියන 46439ක ලංසු ලැබී තිබුණු නමුත් මහබැංකුව පිළිගෙන ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 10264ක ලංසු පමණි. ඒ අනුව ලැබුණු ලංසු ප්‍රමාණයෙන් 77%ක්ම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව කටයුතු කර තිබේ. 

මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පැවසුවේ "මේකට හේතුව අපි විශ්වාස කරන්නෙ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වලට වෙළඳපොලේ ඉල්ලන පොළී අනුපාතය රජය දෙන්න සූදානම් නැති නිසා. ඒ නිසා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මහබැංකුවට මිලදී ගන්න කියලා තමයි නියම වෙලා තියෙන්නෙ. 

ඒ අනුව ජනවාරි 01 වෙනිදා සිට අද දක්වා මේ ආකාරයට මහබැංකුව විසින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් රු. බිලියන 120 - 125ක ප්‍රමාණයක් මිලදීගෙන තිබෙනවා. ඕකට තමයි අපි සල්ලි අච්චු ගහනවා කියන්නෙ. සංසරණයේ යෙදෙන මුදල් වලින් නෙවෙයි මහබැංකුව නිර්මාණය කරන අලුත් මුදල්වලින් අර බිල්පත් මිලදී ගැනෙන්නෙ. 

එතකොට ඕකෙන් වෙන අනිත් දේ තමයි රුපියල කඩාවැටීමේ වේගය තවදුරටත් වැඩිවෙනවා. මුදල් අච්චු ගහන්නයි, පොළී අනුපාතය බලෙන් අඩුව තියාගන්නයි, රුපියල ශක්තිමත් කරන්නයි, මේ සියලුම දේ මහබැංකුවට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි" යනුවෙනි. 

RN