ඇමරිකානු ඩොලරයේ අගය වාර්තාගත ලෙස ඉහළයයි - විකුණුම් මිල 198 යි

ඇමරිකානු ඩොලරයේ අගය වාර්තාගත ලෙස ඉහළයයි - විකුණුම් මිල 198 යි

20 January 2021 08:02 pm

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාත සටහනට අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයේ විකුනුම් මිල රුපියල් 198.26 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඩොලරයේ ගැනුම් මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 192.85 ක් ලෙසයි.

මහ බැංකුව සඳහන් කරන්නේ ආනයන ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙවැනි වාර්තාගත ඉහළ යාමක් වාර්තා වී ඇති බවයි. ඉදිරි දින කිහිපය තුළ මෙම අගය යම් මට්ටමකට පහත වැටෙනු ඇති බවද මහ බැංකුව පවසනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන මහ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපති ධම්මික නානායක්කාර මහතා,

'ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මේ සම්බන්ධයෙන් පියවර කිහිපයක් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනටමත් බැංකු සමඟ ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් හුවමාරු කර ගනිමින් සිටිනවා. විශේෂයෙන් අපි දැක්කා පසුගිය දින කිහිපය තුළ රට තුළට ආනයනය කරන භාණ්ඩ සඳහා විදේශ විනිමය සම්බන්ධයෙන් විශාල ඉල්ලුමක් පැවතුණා. ඒ භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා වූ විදේශ විනිමය අවශ්‍යතාවය මත තමයි බොහෝ විට විනිමය සම්බන්ධයෙන් පීඩනයක් ඇති වී තිබුණේ. ප්‍රේෂණ හරහා රටට එන මුදල් ප්‍රමාණයේ යම් වැඩිවීමක් සිදුව තිබෙනවා. නමුත් එදිනෙදා රට තුළට ගලා එන ප්‍රවාහයට වඩා ආනයන සම්බන්ධයෙන් ඇතිවන ඉල්ලුමේ ඉහළ යාමක් නිසා තමයි මේ ආකාරයේ පීඩනයක් අපි දැක්කේ. මෙය යම්කිසි තාවකාලික තත්ත්වයක් කියලා අපි හිතනවා. ඊට අමතරව රජයට යම්කිසි විශාල ප්‍රමාණයේ මුදල් ප්‍රවාහයන් ලබා ගැනීමට ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගන්නා විට මේ තිබෙන පීඩනය යම් මට්ටමකින් සමනය වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.'

UN